+0 = 2 

ㄗㄚㆴ̇tsa̍p

  1. 數字ㄗㄚㆴ̇tsa̍pˊㄌㄤˊlâng個人

  1. 比喻完全ㄗㄚㆴ̇ㄗㆭˊtsa̍p‑tsn̂gㄗㄚㆴ̇tsa̍pㄏㄨㄣhun

+0 = 2 

ㄒㄧㆴ̇si̍p

  1. 數字ㆢㄧㄣˊjînㄧㄨˋiúㄒㄧㆴ̇si̍pㄐㄧˋtsí

  1. 比喻完全非常ㄒㄧㆴ̇ㄗㄨㄢˊㄒㄧㆴ̇ㆠㄧˋsi̍p‑tsuân‑si̍p‑bí分的完美