+9 = 13 

˪ài

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㄐㄧㄣtsin˪ài𨑨ㄑㄧㄊㄜˊtshit‑thôㆣㄨㄚˋGuáㆠㄜˊbô˪ㄌㄧˋài‑‑lí

  1. 親密感情˪ㄐㄧㄥˊài‑tsîng˪ㄒㄧㆬài‑sim

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㄐㄧㆦtsiok˪ㄎㄨㄣ˪ˊài‑khùn‑‑êㄒㄧㆫ˫Siūnnㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄉㄜ˫tō˪àiㄑㄧㄜ˪tshiò

  1. 必須ㄌㄧˋLíㄍㄧㆩˊㄌㆦ˫kiânn‑lōo˪àiㄒㄧㄜˋㄒㄧㆬsió‑sim走路小心