+8 = 11 

ㄅㄞˊpâi

  1. 按照順序ˋˋÍ‑áㄅㄞˊpâiㆠㄜˊbôㄏㄜˋㄙㆤ˪hó‑sèㄎㄨㆩ˪ㄎㄧˋㄌㄞˊkhuànn‑‑khí‑lâiㄐㄧㄣtsinㄌㄨㄢ˫luān起來

  1. 計算單位ㄉㆤ˫ㄍㄠˋtē‑káuㄅㄞˊpâi

  2. 軍隊編制單位

  1. 陳列ㄏㄧHitㄋㆭ˫nn̄gㄏㄤ˫hāngㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānnㄅㄞˊpâiㄉㄠ˪ㄉㄧㄣ˫tàu‑tīn西

  2. ㄗㄨㄧˋTsuíㄌㆦ˫lōoㄋㄚ˫nāㄊㄚㄎㄧˋㄌㄞˊthat‑‑khí‑lâiㄗㄨㄧˋtsuíㄉㄜ˫tōㄅㄞˊpâiㆠㆤ˫bēㄘㄨㄎㄧ˪tshut‑‑khì‑‑ah水道出去