+8 = 11 

am

  1. amㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨba̍k‑tsiuㄏㄜˋhóamㆠㄞˋbái

  2. ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄍㄧkiㄑㄧㄨˋtshiúamㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㆤkeㄘㄨㄧ˪tshuì個人

  3. 保護ㄒㄧㄜˋㄇㄨㆤ˫Sió‑muēㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄌㆤam‑‑leh!小妹保護哦!

+8 = 11 

ㄧㆰˋiám

  1. ㄍㄚ˫Kāㄒㄧˋsíㄋㄧㄠniauㄧㆰˋiámㄉㄧ˫tīㄉㆤtehㄊㆦˊㄎㄚthôo‑kha

  2. 起來ㄧㆰˋiámㄒㄧㄣsinㄙㄨㆵ̇su̍t

+8 = 11 

ng

  1. ngㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨba̍k‑tsiu

+8 = 11 

om

  1. ㄍㄚ˫Kāㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨba̍k‑tsiuㄎㄧˋㄌㄞˊom‑‑khí‑lâi起來