+8 = 12 

ㄙㄢˋsán

  1. 藥粉ㄨㄧ˫uīㄙㄢˋsán治療胃病藥粉

+8 = 12 

ㄙㄢ˪sàn

  1. ㄏㄜˋㆣㄧㄚㆷ̇Hó‑gia̍hㄙㄢ˪sànㆠㄧㄢˋbiánㄨㄢ˪ㄊㄢ˪uàn‑thàn無論埋怨

  1. ㄙㄢ˪sànㄗㄞˊtsâi

  1. 因為產生現象西ㄙㆤㄧㄜㆷ̇Se‑io̍hㄐㄧㄚㆷ̇ㄌㄧㄠˋtsia̍h‑liáuㄎㄚkhahㄙㄢ˪sàn西藥比較容易作用

+8 = 12 

ㄙㄨㆩˋsuánn

  1. ㄙㄨㆩˋㆠㆤ˫suánn‑bē零售

  1. 零星ㄙㄨㆩˋㄆㄧㄜ˪suánn‑phiòㄙㄨㆩˋˊsuánn‑‑ê

  2. 臨時ㄙㄨㆩˋㄍㄤsuánn‑kang

+8 = 12 

ㄙㄨㆩ˪suànn

  1. 分離ㄙㄨㆩ˪ㄎㄨㄧㄎㄧ˪suànn‑khui‑‑khì分散

  2. 結束ㄙㄨㆩ˪ㆷ̇suànn‑o̍h放學

  1. ㄙㄨㆩ˪ㄍㆦˊㄍㆦˊsuànn‑kôo‑kôo分散比喻