+10 = 14 

ㄎㄚ˪khà

  1. ㄎㄚ˪ㄆㄨㄚ˪khà‑phuàㄎㄚ˪ㄇㆭˊkhà‑mn̂gㄎㄚ˪ㄉㄧㄢ˫ㄨㆤ˫khà‑tiān‑uē電話

  2. 修改ㄎㆦ˪ㄎㄚKhòo‑khaㄋㄚ˫nāㄒㄧㆫsiunnㄉㆭˊtn̂gㄉㄜ˫tōㄊㆤㆷ̇ㄎㄧ˪the̍h‑khìㄎㄚ˪khàㄎㄚkhahㄉㆤˋㄌㆤté‑‑leh如果

+10 = 14 

ㄎㄠkhau

  1. ㄎㄠkhauㄐㄧㄥtsing