+9 = 13 

˫

  1. I˫ㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍h˫ㄎㄨㄣ˪khùnㄌㄧˋlíㆠㄧㄢˋbiánㄏㄨㄢˊㄌㄜˋhuân‑ló擔心

  2. 可能結果ㆠㄜˊBô穿ㄑㄧㄥ˫tshīngㄙㆩsann˫ㄍㆰˋㄇㆦ˫kám‑mōo穿感冒

  3. 確定發生I˫ㄌㄞˊlâi

+9 = 13 

ㄏㄨㆤ˫huē

  1. 特定目的成立團體ㄍㄧㄍㄧㆬki‑kimㄏㄨㆤ˫huēㄨㄧˋㄨㄢˊuí‑uânㄏㄨㆤ˫huē

  2. 多數ㄎㄨㄧㄏㄨㆤ˫khui‑huēㆠㄨˋㄏㄨㆤ˫bú‑huē

  3. 民間互助組織ㄏㄨㆤ˫ㄊㄠˊhuē‑thâu互助ㄏㄨㆤ˫ㄎㄚhuē‑kha互助成員

  1. 相見見面ㄏㄨㆤ˫ㆠㄧㄣ˫huē‑bīnㄏㄨㆤ˫ㄉㆰˊhuē‑tâm

  2. 表示ㄏㄨㆤ˫huēㄒㄧㄌㆤˋsit‑léㄏㄨㆤ˫huē˫ㄉㄧㄜㆷ̇m̄‑tio̍h

  3. 談論ㄉㄚㆶ̇ㄍㆤTa̍k‑keㄌㆲˋlóngㄉㆤtehㄏㄨㆤ˫huē˫ㄋㄚ˫m̄‑nāㆣㄨㄚˋguáㄋㄧㄚ˫ㄋㄧㄚ˫niā‑niā大家談論不只