+17 = 21 

ㄋㄨㄚ˫nuā

  1. ㄌㄞˊˋLâi‑áㄌㆲˋlóngㄋㄨㄚ˫ㄎㄧ˪nuā‑‑khì‑‑ah

  1. 食物ㄉㄧㄎㄚTi‑kha𤉙ㄍㄨㄣˊkûnㄎㄚkhahㄋㄨㄚ˫ㄌㆤnuā‑‑leh

  1. 潰瘍𤶃ㄊㄧㄠ˫ˋThiāu‑áㄋㄨㄚ˫ㄎㄧ˪nuā‑‑khì‑‑ah