+0 = 9 

ㆠㄧㄢ˫biān

  1. 別人ㆠㄧㄢ˫ㄑㄧ˪biān‑tshìㆠㄧㄢ˫ㄏㄨㆤ˫biān‑huē

  2. 面子 ㄊㆤˋㆠㄧㄢ˫thé‑biān

+0 = 9 

ㆠㄧㄣ˫bīn

  1. Iˊㆠㄧㄣ˫bīnㄐㄧㄣtsinˊînn

  1. 計算物體單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㆠㄧㄣ˫bīnㄍㄧㆩ˪kiànn一面