diau24
diau53
diau33
diau11
deeu11
diau24
  1. 枯萎。

  2. 頹、凋零