su55
shiu33
shiu53
shiu24
shiu55
su55
  1. 接納


  2. 受害