ㄕㄤˋshàngㄐㄧㄤˋjiàng

  1. 現行空軍軍階中將上將上將特級 三等

  2. 大將主將孫子·地形》:料敵制勝遠近上將。」抱朴子·外篇·》:絕倫上將。」大將

general, admiral, air chief marshal
général de corps d'armée, amiral (de la marine)​
Generaloberst, General, Admiral