ㄒㄧㄚˋxiàㄨㄟˊwéi

  1. 放下帷幕開課授業史記·一二·儒林·董仲舒》:下帷弟子受業。」比喻專心不與外事聊齋志異··紅玉》:下帷餓死。」

den Vorhang runter lassen (S)​, den Vorhang schließen (S)​