ㄅㄨˋㄏㄨㄟˋhuì

  1. 死亡漢書··》:不諱可以?」西遊記·第一》:皇上不正狂言見鬼一代五臟不諱只在。」

  2. 不避忌諱直言無隱楚辭·屈原·卜居》:正言不諱?」

  3. 不避尊長禮記·曲禮》:不諱偏諱。」

without concealing anything, to pass away, to die
sans rien cacher