ㄓㄨㄥˋzhòngㄎㄢˋkàn

  1. 看起來中看不中用」。

pleasant to the eye, Taiwan pr. [zhong4 kan4]
agréable à l'oeil
Darstellbarkeit (S)​