ˇㄌㄧˇ

  1. 古代五種禮儀周禮·春官·小宗伯》:五禮禁令與其。」鄭玄司農五禮。」隋書··禮儀》:周公斯文吉禮鬼神凶禮邦國賓禮賓客軍禮嘉禮五禮。」

  2. 諸侯朝聘書經·皋陶》:天秩有禮自我五禮!」·孔安國·有禮侯伯使。」