ㄧㄚˋㄉㄤdāngAdam

  1. 根據舊約創世紀記載耶和華上帝自己肖像造就亞當」,夏娃)​。亞當用地造成夏娃則是上帝亞當身上肋骨造成伊甸園後來夏娃偷食亞當食用上帝逐出伊甸園為人