ㄒㄧㄣˋxìnㄖㄣˊrén

  1. 誠實信用孟子·盡心》:孟子善人信人。』何謂何謂?』可欲。』」拍案驚奇·》:獄卒驚醒這等信人!』人道小人不來哥哥。』 」

  2. 傳送書信東觀··》:大伯持節傳舍信人長安。」