ㄒㄧㄡxiūㄐㄧㄢˇjiǎn

  1. 剪刀修剪指甲」。

  2. 比喻修改潤飾一部修剪片子。」

  3. 園藝枝條尖端一部分枝條完全作業

to prune, to trim
élaguer, tailler, couper
Backpflaume (S)​, Dörrpflaume (S)​, beschneiden (V)​, scheren (V)​