ㄗㄨㄛˋzuòㄕㄥshēng˙yi

  1. 經營商業老殘遊記·》:明兒說書我們可以不必做生意聽書!」文明小史·》:大眾齊心商量罷市做買賣便貨物硬派關門那些做生意那個?」做買賣」。經商營商

to do business
faire des affaires
Geschäfte machen (V)​