ㄕㄤshāngˋshì

  1. 受傷程度看來傷勢。」

condition of an injury
gravité d'une blessure, état d'une blessure
Grade der Verletzung (S)​, Verletzung (S)​, Verletzungsgrad (S)​