ˊérㄒㄧˋ

  1. 比喻輕率鄭重孩童嬉戲一般史記·五七·周勃世家》:霸上棘門兒戲。」三國演義·第一》:汝輩兒戲。」兒嬉」。

child's play, trifling matter
jeu d'enfant