ㄩㄥˇyǒngˋshì

  1. 勇氣膽量史記··魯仲連》:智者時而勇士怯死而立。」三國演義·第一一回》:呂布當世勇士兗州霸業。」懦夫

a warrior, a brave person
brave
Krieger (S, Mil)​