ㄐㄧㄚjiāㄒㄧㄥxīng

  1. 位於浙江省吳縣滬杭甬鐵路大運河交點交通便利盛產蠶絲嘉禾嘉興府治

  2. 東晉西涼年號西元417~420)​。

Jiaxing prefecture-level city in Zhejiang
Jiaxing (Stadt in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​