ˋㄈㄤfāng

  1. 西泛指四處論語·子路》:如是四方襁負。」三國演義·》:招賢納士屈己待人四方豪傑漸漸。」

  2. 四境諸侯詩經·大雅·下武》:四方。」論語·子路》:不達使四方不能以為。」

  3. 正方立方物體西遊記·第一》:四方封皮。」兒女英雄傳·第一》:此地豪傑四方腦袋腦袋。」

four-way, four-sided, in all directions, everywhere
de toutes parts, de tous les coins, carré
vierseitig (Adj)​, zu viert (Adj)​, die vier Himmelsrichtungen