ㄓㄨㄤˋzhuàngㄉㄧㄥdīng

  1. 年齡勞役壯年男子宋史·七八·食貨志》:壯丁戶版簿名次輪充。」五代史平話··》:壯丁一人調發。」丁壯」。

  2. 男子他家一個壯丁。」

able-bodied man (capable of fighting in a war)​
homme valide (capable de partir à la guerre)​