ㄈㄨㄈㄨˋ

  1. 夫妻易經·序卦》:男女然後夫婦夫婦然後父子。」文選·班固·西都賦》:四海夫婦。」伉儷佳偶鴛侶

  2. 匹夫匹婦平民男女禮記·中庸》:夫婦可以。」韓非子·》:夫婦明知不用上智。」

a (married)​ couple, husband and wife
mari et femme, époux, couple
Eheleute, Ehepaar