ㄑㄧˊㄇㄧㄠˋmiào

  1. 神奇奧妙梁書··本紀》:草隸尺牘騎射弓馬莫不奇妙。」紅樓夢·》:只見烏壓壓圍屏大小花燈不大認得只見五彩炫耀有奇。」奇巧」。奇異巧妙奧妙平凡

fantastic, wonderful
curieux, merveilleux
himmlisch (Adj)​, märchenhaft (Adj)​, wundervoll (Adj)​