ㄋㄞˇnǎiㄋㄞ˙nai

  1. 祖母紅樓夢·一一九》:二哥糊塗放著奶奶別人。」嬭嬭」。

  2. 主婦尊稱拍案驚奇·》:柴火奶奶不離不要一些。」儒林外史·》:女兒嫁人新娘』,後來稱呼奶奶』、太太』,不叫新娘。」嬭嬭」。

  3. 旗人母親稱呼·關漢卿魯齋郎·》:爹爹奶奶那裡?」嬭嬭」。

(informal)​ grandma (paternal grandmother)​, (respectful)​ mistress of the house
bonne-maman, nichons, doudounes, lolos, nénés, nénets
Oma (S)​, Großmutter väterlicherseits