ㄖㄨˊㄋㄧˊ

  1. 比喻酩酊大醉·杜甫草堂途中春草如泥。」·名義··如柴如泥》:今人 如泥』。小說南海如一』。肢體如泥。」

  2. 比喻柔軟·李益紫騮如泥。」

  3. 比喻價錢低賤賤價如泥」。