ㄇㄧㄠˋmiàoㄐㄩㄝˊjuéˊshíㄖㄣˊrén

  1. 詩文書畫作品同時不能相比後漢書·○·文苑·》:善於草書妙絕時人。」南朝·劉義慶世說新語·文學》:五言詩可謂妙絕時人。」妙絕一時」。