ˇshǐㄓㄨㄥzhōng

  1. 開始結局莊子·》:始終相反無端。」文選·陸機·》:始終萬物大歸死生性命區域。」終始」。

  2. 自始至終史記··秦始皇本紀》:先王始終存亡。」後漢書·○·皇后·明德皇后》:始終。」永遠

  3. 事情本末原委隋書··律曆志》:隱括始終。」

  4. 終究還是我們半天始終。」

from beginning to end, all along
du début à la fin, de bout en bout
die ganze Zeit, von jeher , von Anfang bis Ende