ˇshǐㄓㄨㄥzhōngㄅㄨˋˊ

  1. 自始至終不改意志堅定晉書·七七·》:貞固始終不渝。」·七七·》:廉正始終不渝名臣。」終始不渝」、始終不易」。始終不懈反覆無常前後矛盾朝秦暮楚朝三暮四

unswerving, unflinching
beharrlich (Adj)​