ㄐㄧㄢjiānㄒㄧㄝˊxié

  1. 奸詐邪惡管子·形勢》:姦邪人主。」奸邪」。

  2. 奸詐邪惡史記··秦始皇本紀》:姦邪不容。」·蘇軾司馬神道碑〉:至於姦邪小人莫不斂衽變色咨嗟太息至於流涕。」奸邪」。