ㄨㄢˊwánㄏㄠˇhǎo

  1. 完美·韓愈先生墓誌銘〉:先生內外完好。」完美

  2. 完整完好」。·蘇軾瑯琊〉:蘇軾民間所見完好。」破損殘缺

intact, in good condition
complet, intact, en bon état
unbeschädigt, intakt, gut erhalten, einwandfreie Beschaffenheit, einwandfrei (V)​