ˊㄏㄨㄤˊhuángㄒㄧㄢˋxiàn

  1. 江西省南昌東南位於合流宜黃縣」。

Yihuang county in Fuzhou 撫州, Jiangxi
Yihuang (Geo)​