ˊshíㄅㄨˋㄒㄧㄤxiāngㄇㄢˊmán

  1. 開誠布公欺騙隱瞞任何實際情形儒林外史·第一》:實不相瞞東家幾個銀子束修。」文明小史·第一》:好漢不論出身低實不相瞞賤內就是這裡出身。」

truth to tell, to be quite honest...
à vrai dire, pour être honnête...