ㄅㄠˇbǎo殿ㄉㄧㄢˋdiàn

  1. 宮殿·趙孟頫宮中口號日照黃金寶殿層臺。」三俠五義·第一》:玩賞寶殿陪侍。」

king's palace, throne hall
palace du roi, hall du trône