ㄒㄩㄣˊxúnㄓㄠˇzhǎo

  1. 找尋紅樓夢·》:誰知在席不見各處尋找不見。」尋覓」、尋求」。探求探索尋覓迷失丟失

to seek, to look for
chercher, être à la recherche de
suchen (V)​, suchen nach (V)​