ㄌㄨㄣˊlúnㄅㄟˋbèiㄒㄧㄤxiāng

  1. 鄉鎮雲林縣二崙鄉西麥寮鄉面積平方公里康熙年間開始有人開墾位置偏僻交通發達僅有公路糖廠鐵路經過

Lunbei or Lunpei township in Yunlin county 雲林縣[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
Lunpei (Dorf in Taiwan)​ (Eig, Geo)​