+11 = 14 

ㄓㄢˇzhǎn

  1. 突出·韓愈墓誌銘〉:少年成人進士嶄然頭角。」

  2. 特別表示程度嶄新」。

+11 = 14 

ㄔㄢˊchán

  1. 」。

precipitous, high, very
pic, crête escarpée, escarpé
Fels (S)​, Klippe (S)​, steiler Gipfel , Fels (S)​, Klippe (S)​, steiler Gipfel