ㄓㄤˋzhàng簿ㄅㄨˋ

  1. 記載出入簿冊簿」。

account book
livre de comptes