ㄆㄧㄥˊpíngㄕㄥshēng

  1. 生平一生文選·謝靈運·中書》:平生。」三國演義·三六》:玄德即日將來推阻平生大才。」

  2. 平時論語·》:見危授命久要平生可以成人。」·白居易元微之〉:上報平生交分。」

all one's life
toute sa vie
das ganze Leben, ein Leben lang