ㄒㄧㄥˋxìngㄕㄣˋshèn

  1. 十分想望史記··淮陰侯》:為公以為。』 不留。』以為大將。』幸甚。』」

  2. 幸運慶幸·韓愈相公〉:伏乞至公天下幸甚!」

  3. 書信中用表示殷切期望非常榮幸文選·李陵·蘇武》:令德 榮問幸甚幸甚。」·韓愈祕書小功〉:不惜幸甚幸甚。」

very fortunate, sth to rejoice at
très fortuné, qch pour se réjouir
großes Glück (S)​