ㄏㄡˋhòuㄅㄟˋbèi

  1. 背部吃飯早已貼後。」封神演義正中後背觔斗落下。」背面反面

the back (human anatomy)​, the back part of sth
dos, partie arrière de qch
Rücken <anat&gt (S, Med)​