ㄈㄨˋㄏㄨㄛˊhuóㄐㄧㄝˊjié

  1. 基督教紀念復活節日每年春分第一次之後星期日舉行據說十字架日後復活復活升天

Easter
Pâques, (fête de la résurrection)​
Ostern