ㄨㄟˊwéiㄇㄧㄠˋmiào

  1. 用意幽深尋常老子·第一》:微妙不可。」孟子注疏··題辭儒家孟子微妙。」玄妙奧妙

subtle
subtil, délicat
scharf, hintergründig , Feinheiten (S)​, grazil (Adj)​