ㄒㄧㄣxīnㄏㄨㄚhuāㄋㄨˋㄈㄤˋfàng

  1. 形容心情盛開花朵舒暢快活文明小史·》:中丞此時喜得心花怒放難為難為。』」·》:喜得心花怒放橫飛感激夫人十二分。」心花怒發」、心花怒開」。興高采烈心緒惡劣心神鬱結愁腸百結愁腸寸斷聲淚俱下

to burst with joy (idiom)​, to be over the moon, to be elated
être fou de joie, être comblé de joie, être transporté de bonheur
hocherfreut (Adj)​