ˋzhìㄩㄢˋyuàn

  1. 心中希望文選·嵇康·絕交》:濁酒彈琴一曲志願。」金史·一二·文藝·》:塵土一生不意晚年仙府終老志願。」抱負理想願望 2.自願

  2. 自願自己意願志願兵」。

aspiration, ambition, to volunteer
désir, aspiration, être volontaire
Ideal, Wunsch, Wunschtraum (S)​, freiwillig (Adj)​