ㄇㄤˊmángㄌㄨˋ

  1. 事情不得休息文明小史·三八》:人定不消幾日新舊交替一番忙碌。」繁忙勞累勞碌勞苦冗忙清閑閑暇閒逸優游

busy, bustling
être occupé
viel zu tun haben (V)​, eifrig, fleißig (Adj)​, engagiert (Adj)​